رساله موزه آثار باستانی پایان نامه معماری

دانلود رساله موزه آثار باستانی پایان نامه معماری

رساله موزه آثار باستانی ، موزه تاریخ

در دنياي امروز، موزه بنايی مجزا از محيط خود نيست، و ارتباطی منطقی و معنادار با رخدادهايي دارد كه در فضای پيرامون آن اتفاق مي‌افتد. اين رابطه ممكن است چندان قابل رويت نباشد اما همچون ارگانيسمي پويا و پرتحرك عمل مي‌كند كه در آن هر جزئي در كنار جزء ديگر به انتقال اطلاعاتي منسجم مي‌پردازد. فرايند انتقال اطلاعات در موزه تاریخ هنر مدرن مبتني است بر بازنمايي تكامل فرهنگ در طول زمان . هر چه اين اطلاعات بيشتر باشند امكانات بيشتري در اختيار مخاطب قرار مي‌گيرد و او در پردازش داده‌ها آزادتر است.مخاطب موزه آثار باستانی در توليد داده‌ها سهم بيشتري دارد تا در مصرف آنها. به همان نسبت معماري موزه تاریخ نيز در دنياي امروز، نه معطوف به شيء كه معطوف به ايجاد روايت‌هاي متكثر و موازي است.به همين دليل امروزه برنامه ريزي و طراحي موزه رشته اي تخصصي است که اغلب به ياري شرکت هاي بزرگي که مشخصاً به اين کار اختصاص يافته اند انجام مي شود.

دانلود رایگان رساله موزه آثار باستانی

بطور معمول موزه‌هاي هنري ، كلكسيون يا مجموعه آثار خود را طي برنامه‌اي ثابت در معرض مشاهده عموم قرار مي‌دهند . بنابراين بخش اعظمي از فضاي نمايشگاهي موزه ، بطور دائمي ، به نمايش آثار كلكسيون موزه اختصاص داده مي‌شود . علاوه بر اين براي ايجاد تنوع در ادامه برنامه ها ، هم زمان با نمايش دائمي موزه ، نمايشگاه‌هاي موقتي نيز برنامه‌ريزي و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود . اما اين قاعده معمولاً توسط موزه‌هاي هنرهاي معاصر رعايت نمي‌شود . اين موزه‌ها يا مجموعه آثار چندان گسترده و ماندگاري ندارند و يا به دليل معاصر بودن هنرمندان مجموعه خود ، پيش‌بيني قاطعي در مورد تثبيت جايگاه هنري آنها در آينده وجود ندارد . بدين معنا كه برخي هنرمندان قابل توجه كنوني ممكن است در آينده اهميت و اعتبار هنري خود و يا سبك و شيوه هنريشان را از دست داده و لاجرم هنرمند موزه‌ای تاریخ و هنر قلمداد نشوند .

دانلود رایگان رساله موزه آثار باستانی

موزه هنرهاي معاصر ، طبيعتاً آثار هنرمندان روز را نمايش مي‌دهد و اين هنرمندان با همه نوآوری و خلاقيت جالب توجهی كه امروز از خود بروز می دهند. در آينده و به هنگام بررسي تحليلی جريان‌هاي هنری گذشته، ممكن است چندان مهم تلقی نشده و يا نقطه عطفی در تحولات هنری به خود اختصاص ندهند . به همين دليل مجموعه آثار هنرمندان متاخر، از ارزش موزه‌اي كافی براي نمايش‌ دائمي برخوردار نبوده و بنابراين موزه‌های هنرهای معاصر ترجيح مي‌دهند آثار كلكسيون خود را نيز به صورت موقتی به نمايش بگذارند.

نمايش دائمی مجموعه آثار گنجينه موزه در موزه‌های تاريخ هنر مانند :موزه متروپليتن (نيويورك) ، موزه بريتانيا (لندن) ، لوور(پاريس) ،پرادو (مادريد) و هرميتاژ (سنت پيترز بورگ) بخش عمده فعاليت‌های نمايشگاهي اين موزه‌ها ، بالغ بر نود درصد ، را تشكيل مي‌دهند . اين نسبت در موزه‌هاي هنر مدرن همانند موزه هنرهاي مدرن نيويورك، گالري تيت مدرن لندن، موزه هنرهاي مدرن مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو پاريس، موزه رنيا صوفيا مادريد و گالري ملی هنر نو برلين تا حدي تقليل مي‌يابد . به طوري كه درصد كمتري از فضاي نمايشگاهي موزه به نمايش كلكسيون موزه اختصاص مي‌يابد . اما باز هم كماكان بيش از پنجاه درصد فضاي نمايشگاهی به مجموعه دائمي و بخش كمتر از آن به رويدادهاي نمايشگاهی موقت اختصاص داده مي‌شود .

تجربه جهانی موزه‌های هنرهای معاصر حاكي از آن است كه مجموعه آثار گنجينه اين موزه‌ها يا كمتر از يك سوم فضاي نمايشگاهی موزه را به طور دائمي اشغال می كند و يا آنكه صرفاً در فرصت‌های موقتی – مثلاً نمايشگاه هاي فصلی – عمده فضاهاي موزه را در برمي‌گيرند. به نظر مي‌رسد راه‌ حل معقول آن است كه در صورت وجود يك كلكسيون ارزشمند در يك موزه هنرهاي معاصر، بخشی از ساختارشناسی موزه‌ها به بررسی كلي و جامع موزه‌ها ، فراتر از شكل ظاهري و ريخت‌شناسی سازه‌ای آنها ، مي‌پردازد . در اين بررسی زيرساخت‌ها و مسائل بنيادين اهميت فزاينده اي يافته و طراحي معماری تنها يك عامل از ميان عوامل متعدد شناخته می شود.

فهرست رساله موزه آثار باستانی

فصل اول مطالعات پایه ای موزه ها

1-1 1-1 تعریف موزه
1-2 1-2 معناي لغوی و اصطلاحی موزه
1-3 1-3 تاريخچه موزه
1-4 1-4 پیدایش موزه در جهان
1-5 1-5 انقلاب موزه ها
1-6 1-6 زمان و چگونگی وقوع انقلاب موزه ای در ایران
1-7 1-7 نحوه برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان
1-8 خلاصه فصل
1-9 نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم مطالعات تکمیلی

2-1 اهداف موزه
2-2 عمده فعاليتهاي موزه
2-3 انواع موزه ها
2-4 بخش‌های مختلف موزه
2-5 نکاتی در باب معماری موزه
2-6 کلیات معماری موزه ها
2-7 حرکت در موزه ها
2-8 پیوستگی و جدایی یا انسجام و تمایز
2-9 فضاهاي معماري موزه
2-10 ترويج و تبليغ
2-11 حجم
2-12 ضوابط و استانداردهای موزه
2-13 برنامه عملکردی و فیزیکی
2-14 فضاها و دياگرام روابط فضاهای موزه
2-15بررسی فضاهای موزه
2-16 ظوابت طراحی
2-17 عملكرد موزه
2-18 نورپردازی در موزه ها
2-19 سيركولاسيون موزه
2-20 مسیر بازدید هدایت شده
2-21 برنامه فیزیکی طرح
2-22 اندازه در موزه ها
2-23 سیستم های حرارتی و برودتی
2-24 جزئیات فضاها
نتیجه گیری

فصل سوم مطلعات تطبیقی و نمونه های مشابه موزه آثار باستانی و هنری

3-1 موزه هنرهای معاصر
3-2 موزه گوگنهایم
3-3 موزه هنــرسامسونگ، سئول- کره جنوبی
3-4 موزه لوور پاریس
3-5 موزه بریتانیا
3-6موزه ‌ریكس ‌آمستردام‌
3-7موزه هرمیتاژ سن‌ پطرزبورگ
3-8 موزه اسمیت سونیان واشنگتن
3-9 موزه ملی مصر
3-10موزه یوفیزی فلورانس
3-11 موزه ملی ایران باستان
3-12 موزه تخصصی باستان شناسی اردبیل
3-13 موزه باستان شناشی استانبول
3-14 موزه باستان شناسی آمستردام

فصل چهار مطالعات زمینه و اقلیمی

1-4 موقعیت جغرافیایی استان
2-4 سوغات و صنایع دستی استان
3-4 بناهای تاریخی
4-4آثار طبیعی
5-4کرمانشاه در دوران پیش از تاریخ
6-4 ریشه نام
7-4موزه‌ها
8-4صنایع
9-4کاروانسراها
10-4 امام زاده‌های استان
11-4 سیمای اقلیمی استان
12-4 نقش ارتفاعات در اقلیم استان
13-4تاثیر منابع رطوبتی بر اقلیم استان
14-4تاثیر توده های هوا و سیستم های هوا شناسی بر اقلیم استان
15-4تاثیر عرض جغرافیایی
16-4عوامل جوی موثر بر استان
17-4پدیده های جوی و اقلیمی
18-4 رشته کوهها و ارتفاعات استان
19-4 ناهمواریهای استان
20-4دریاچه ها و رودخانه ها منابع آبی استان
21-4وضعیت رطوبت نسبی هوا
22-4بارندگی ها
22-4جریان وزش باد.
23-4پوشش ابری
24-4ساعات افتابی
25-4روز های همراه با طوفان رعد وبرق
26-4روزهای همراه با برف
27-4 روزهای همراه با گرد و خاک
28-4روزهای همراه با دید افقی 2 کیلو متر و کمتر
29-4 سایت پروژه
30-4فرم ساختمان و اقلیم
31-4 تهویه مورد نیاز اقلیم

فصل پنجم:  مبانی نظری

1-5روند شکل گیری طرح
2-5 مبانی فکری و فلسفی طراحی

ریز فضا های موزه و برنامه فیزیکی

فصل ششم  : طراحی معماری

(این بخش شامل طرحی است که ما طراحی کرده ایم و شامل رساله نیست)

نقشه ها
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
پلان طبقه سوم
پلان طبقه زیرزمین
برش a.a
برش B.B
نمای شمالی
نمالی جنوبی
نمای شرقی
نمای غربی
سایت پلان

فیلم آثار مربوط به ایران در ‫موزه لوور فرانسه‬‎ – پاریس

 

دانلود رساله موزه آثار باستانی پایان نامه معماری

  • 156 صفحه فایل Word (با نمونه مشابه،کامل )
  • تماس: 09398314609

دانلود موزه آثار باستانی- 8 مگابایت

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا