دانلود رساله و پایان نامه معماری

دانلود رساله موزه هنرهای معاصر معماری : Museum of Contemporary Art

دانلود رساله موزه هنرهای معاصر : مطالعات مبانی نظری معماری نمونه مشابه Museum of Contemporary Art

دانلود رساله موزه هنرهای معاصر : مطالعات مبانی نظری معماری نمونه مشابه Museum of Contemporary Art

رساله موزه هنرهای معاصر : در این صفحه از سایت ، برای مهندسین معمار، رساله کامل دیگری را با موضوع موزه هنرهای معاصر برای دانلود آماده کرده ایم که شامل مبحث کاملی از مبانی نظری و تعاریف پایه مانند تعریف هنر و جهانی شدن و طرح سوالات مسئله و همچنین برسی جنبه ها و گروه های جمعیتی، و همچنین مطالعات شناخت موزه ، اصول و مبانی طراحی معماری موزه ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه ها و برنامه فیزیکی ، مطالعات اقلیمی و منابع و ماخذ در پایان است.

تعريف موزه های هنری:

پديد دار شدن اين موزه هنر و سرمايه گذاري مالي عظيمي که بر آنها مترتب است،‌ وجه غامض ديگري از توسعه هنر معاصر را بر ملا مي سازد، و آن چيزي نيست جز تکاپوي روزافزون اين هنر در مسير تبديل شدن به جلوه اي از فرهنگ رسمي و سوداگري هاي کلان اقتصادي هنر نيمه نخست سده بيستم، از عصياني عليه ضوابط اجتماعي سر چشمه گرفته بود و اين عصيان بخشي از اسطوره ايست که هنرمندان دهه هاي بعد،‌ از اسلاف خود به ارث برده اند. اين همان چيزي است که هنرمندان ،‌ منتقدين و مديران نمايشگاههاي امروز به دشواري مي توانند از آن چشم پوشي کنند. از نگاه آنها هنر معاصر برای حفظ دعوي اصالت خود،‌ بايد همچنان بر نگرش قهرآميز نسبت به بسياري از جنبه هاي جامعه امروز پافشاري ورزد. با اينحال آنچه که اکنون «فرهنگ بصري» تلقي مي شود،‌ در عمل به ميثاقي بين اين نگرش های رساله موزه هنرهای معاصر و ارزش هاي جامعه مصرف گرا تبديل شده است.
يکي از مؤلفه هاي مهم در فرايند تحولات اخير هنر،‌ به خصوص در خلال دهه 0198، نوعي فاصله گرفتن از هنريست که پيوسته از آميختن با مسائل سياسي، اجتماعي و تجاري اجتناب مي ورزيد.
اين رويکرد جديد در جوهره خود واکنشي بود عليه جريان هاي فاقد چالش موضوعي در دهه 0197،‌ همچون هنر مينيمال، که بعدها بصورت هنر موضوع گرا ظاهر شد. البته اين نظريه که تحولات هنر معاصر، نوعي رجعت به سوي مسائلي است که هنر پيش از مدرن نيرومندانه در صدد بيان آن بود، حالا ديگر طرفدار چنداني ندارد.
همساني بين هنر امروز و هنر اواخر دوره ويکتورين، همواره توسط چندين عامل پوشيده مي ماند. هنگاميکه ويکتورين ها در پي ايجاد شوک بودند، هوشياري اخلاقی رساله موزه هنرهای معاصر و اجتماعي زمان خود را به عنوان هدف غايي، تعقيب مي کردند. سنت هاي پي گيرانه اي که بعد ها در ارتباط با موضوعات جنسي و يا ارائه مسائل جنسي رواج پيدا کرد، حاکي از اين نکته است که مخاطبان هنر از طبيعت کنايه آميز آن به دقت آگاه بوده اند. دقيقاً به همين دليل اين وجه از هنر آن زمان ، همواره خاطر نشان شده است. تخطي اين سنت ها از عرف و عفت عمومي مي توانست تلاش ها برای رساله موزه هنرهای معاصر و  اصلاح را عقيم سازد، و اين نگراني بر بي پرواترين هنر دوره ويکتورين نيز حاکم بود.
اما امروز شرايط بطور کلي متفاوت بنظر مي رسد: طرح مسائل جنسي و رمز اشاره به هر شکل ممکن، جريان غالب هنر معاصر را در بر گرفته و هنرمندان گاه در استفاده مفرط از اين گونه تصاوير گوي سبقت را از يکديگر مي ربايند.

. اين خيزش جديد از سه انگيزه ناشي مي شود. اول، ميل شديد به تحريک و جنجال آفريني که در اصل ميراث مدرنيست هاست. دوم علاقه وافري که در طول قرن بيستم به طرح مسائل جنسي نشان داده شده است.

معمار در جايگاه افراد گوناگون
الف ) معمار در جايگاه معمار و منتقد.
در اين جايگاه معمار مي تواند به تخصص معماري چنان بنگرد که نقاش به تابلو خود ، معمار مي تواند رنگي يا مصالحي يا تناسب را بر ديگري برتري دهد و از اين راه به بياني ويژه دست يابد که در چارچوب هنري و هنري- اخلاقي قابل ارزيابي است. و نيز معمار مي تواند به تخصص خود چنان بنگرد که يک دانشمند به رشته خود مي نگرد.

ب) معمار در جايگاه مديران شهر
معمار در جايگاه مديران شهر به روش هاي مديريت فضاها و تأثير آنها بر طرح خود مي انديشد او به ناهمگوني هاي اجتماعي که بر اثر طرح او ممکن است پديد آيد توجه کند و نيز به مسايلي از جمله بهره وري اقتصادي از نيروي انساني و مصالح و زمين و…

 

دانلود رساله موزه هنرهای معاصر Museum of Contemporary Art

 

  • 211 صفحه فایل Word (با نمونه مشابه کامل )
  • تماس:0939.831.4609
  • فرمت : Word

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا