دانلود رساله و پایان نامه معماری

دانلود رساله نماز خانه: طرح پیشنهادی معماری اولیه Mosque of Pristina

دانلود رساله نماز خانه

 رساله نماز خانه

رساله نماز خانه : در واقع ایده اصلی برای طراحی مسجد مرکزی پریشتین، ، تفسیر عناصری است که مسجد را تشکیل می دهند بدون محدود کردن اصولی که در معماری اسلامی، قبلا مساجد تاسیس شده اند . این پروژه در کوزوو، طراحی شده. کشوری با سنت ها غنی است و در سالهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده است، این پروژه قصد دارد به عقب برگردد و راه پیش رو را ببیند.در سنت اسلامی، دایره، شکل هندسی کامل است که به روش انتزاعی، خدا کامل است. دایره و نور، عناصر یکپارچه طراحی ما هستند. مسجد که نقطه کانونی جامعه است، زندگی روزمره را در اطراف آن ایجاد می کند. علاوه بر این، مسجد خود باید دارای یک کیفیت مدرن باشد، مانند کاربران آن و ساختمانهایی که در آن قرار دارد.

دانلود رساله مسجد + مطالعات طراحی کامل

دانلود رساله کامل مسجد دانلود رساله کامل مصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه اجتماعی رساله نماز خانه پایه ای که سالن نماز بر روی آن قرار می دهد برنامه خود را به استفاده های مجاور مرتبط می کند، همه آنها را با یکدیگر ترکیب می کند. ادامه این خط فکر، یک همام به طراحی ما متصل است، مغازه ها در یک نوع Typology از Arasta حل می شوند، هر دو آنها را بیشتر به جامعه و تاریخ آن پیوند می دهند. به این ترتیب، مسجد کمک می کند و راه را برای توسعه شهرستان می دهد. خواندن تازه از تاریخ

سنت یک گنبد، پیاده رو و حیاط در معماری مسجد بسیار قوی است. رساله نماز خانه این فرم های سنتی حفظ می شوند، اما اصلاح شده برای تطبیق سایت / زمینه، و با توجه به کیفیت رسمی معاصر. نور جدید / ساختار

MimarSinan با استفاده از گنبدها به دو دلیل استفاده شده است: ایجاد بزرگترین حجم بدون وقفه، یکپارچه، همگن و به حداکثر رساندن نور در فضا. این طرح به اهداف اصلی خود می پردازد، اما از فن آوری های مدرن برای دستیابی به اشکال استفاده می کند. فردی و جمعی

نماز یک فعالیت فردی و جمعی است، در عین حال: مردم از بسیاری جهات با خدا ارتباط برقرار می کنند. سالن نماز به این تنوع در طراحی آن پاسخ می دهد. گرادیان فضا برای لحظات صمیمی بازتاب خصوصی و برای فضای جمعی عظمت اجازه می دهد. همه برای یک

متن رساله نماز خانه سایت متنوع است و طراحی به هر یک از این راهها مربوط می شود – رسمی به سوی خیابان اصلی، سالن نماز داخلی با شکوه و صمیمی و طبیعی به سمت پشت سایت. عناصر مختلف مسجد با یکدیگر یک جنبش جمعی / جامعتی را تشکیل می دهند. به طوری که مانند خود پرستنده ها – مجموعه ای از افراد که با یکدیگر متحد می شوند تا یک کل متنوع و در عین حال هماهنگ را تشکیل دهند. این پروژه با آرایه ای از تاریخی برنامه های اجتماعی متنی با استفاده از رسمی ارائه فضاهای مناسب برای ارتباط با خدا، به کاربران آن صحبت خواهد کرد. همزمان، این نماد دنیای اسلام و تاریخ غنی رساله نماز خانه کوزوو خواهد بود و زمینه سازی برای آینده است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا