نمونه سوال کتاب فمیلی 6: همه یونیت ها

دانلود نمونه سوال کتاب فمیلی 6: همه یونیت ها

دانلود نمونه سوال فمیلی اند فرندز 6 : یونت 1,2,3

کتاب Family and friends 6 به فارسی فامیلی اند فرندز دارای 12 درس است. این سری سوال شامل سوال از کل کتاب units(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) تمام دروس می باشد.

در این سری سوال سعی شده که از تمامی نکات گرامری ودرک مطلب کتاب سوال درج شود.

سوالات گرامری کتاب شامل پرسش و پاسخ از نکات گرامری وهمچنین شامل سوالات چهار گزینه ایی و انتخاب گزینه ی مناسب می باشد.که از این طریق دانش زبان اموز سنجیده می شود.

در مورد درک مطلب و لغت سعی شده با استفاده از جملات کتاب وجای خالی و انتخاب گزینه ی مناسب از جدول و قرار دادن انها در جمله درک زبان اموز سنجیده شود.

در پایان سوالات یک متن Reading مجزا از کتاب ولی مرتبط با لغات کتاب قرار گرفته که باسوال در مورد متن و همچنین با انتخاب گزینه ی درست مهارت زبان اموز در مورد درک مطلب ازموده می شود.

  • سوالات شامل 6 صفحه می باشد.
  • همچنین سوالات دارای 2 صفحه پاسخنامه می باشد.

دانلود بهترین نمونه سوال کتاب فمیلی 6: همه یونیت ها

Family and Friends 6

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا