دانلود رساله و پایان نامه معماری

پایان نامه معماری مسجد : طرح پیشنهادی با مفهوم زیبایی و پایداری

دانلود پایان نامه معماری مسجد

 پایان نامه معماری مسجد  Mosque

در این قسمت به تحلیل یک طرح پیشنهادی برای پایان نامه معماری مسجد پریشتینا خواهیم پرداخت.رویکرد این طراحی، استفاده از مسجد برای دعا و جایی است که روح از بدن جدا میشود.مسجد جایی است که زمین را به آسمان متصل میکند و در اینجا نمازگذار یک نماد جنبش است. این مفهوم معماری، توسط واژه هایی مانند جهت، میدان، آب، عملکرد و طرح، شکل، زیبایی و پایداری و … ایجاد میشوند.

دانلود رساله مسجد + مطالعات طراحی کامل

دانلود رساله کامل مسجد دانلود رساله کامل مصلی

 

 

 

 

طراحی شده توسط Tarh O Amayesh، پیشنهاد خود را برای مسجد مرکزی پریشتینا، اصل اساسی این پروژه از تعریف مسجد، که محل برای دعا و رفتن از بدن به روح است. نماز کسی است که زمین را به آسمان متصل می کند، در حالی که مسجد یک فضا برای تبدیل شدن است. تبدیل شدن به یک نماد جنبش و جنبش منبع مسجد (خانه خدا) است. این طرح در این چارچوب شکل گرفته است؛ زیرا مسجد نمادی از عقب صعودی است از خاک تا آسمان، از شهر تا کیبلا. شرح تصاویر و معماری بعد از استراحت.
واژه هایی مانند جهت، میدان، آب، عملکرد و طرح، شکل، زیبایی و پایداری این متن معماری را ایجاد می کند. راه ساخت این عناصر و ایجاد فضای به دلیل این مفهوم معماری فضای پیچیده ای را فراهم می کند و پر از یافته ها و تغییرات است.
این پروژه در منطقه شهری با توپوگرافی طبیعی واقع شده است. سطح این پروژه در جنوب 7 متر بالاتر از شمال است. این محل شهری پروژه را هویتی برای اتصال سطوح مختلف شهر می دهد. در طرح های پیشنهادی، طرح از داخل و خارج شکل می گیرد. از خارج، مسیر ماشین را تعیین می کند، دسترسی عابرین پیاده به پروژه و ورودی آن و از درون آن نشان دهنده نفوذ پروژه برای اتصال بخش های مختلف شهر اطراف آن است. ورودی اصلی این پروژه از میدان شهری در جنوب و کوچه در کنار این پروژه عبور می کند که فعالیت های مربوط به مسجد را در اطراف آن ایجاد می کند تا لرزش در این پروژه ایجاد شود.
مسیر خاورمیانه از پل ورودی شهر آغاز شده و از طریق آن عبور می کند و به سطح 1 و -2 باز می گردد. این منطقه به جنوب می رسد که در سطح شهر شهری در جنوب قرار دارد. این مسیر نه تنها اتصال، بلکه همچنین کمک می کند جریان هوا و تهویه طبیعی در سطوح زیرزمینی است که به صرفه جویی در انرژی کمک می کند.
ترکیب فضاهای باز و بسته مفهوم پروژه را ایجاد می کند. برخی از مناطق (فضاهای باز و سبز) در بخش جنوب، شمال و شرق پروژه برای حمایت از رفتن از شهر به مسجد، از این دنیا به فضای معنوی طراحی شده است. از سوی دیگر این فضا بدن را به روح، این جهان و جهان دیگر با فضای میانجی گری مانند پلازا متصل می کند. پلازایی دیگر در سطح -2 طراحی شده است تا به پشتیبانی از نور و هوا برای سطح زیرزمینی کمک کند. این همچنین باعث تخریب صعودی مسجد از داخل خاک می شود. بنابراین پروژه از سطح خاک خارج نمی شود بلکه از عمق زمین است.
میدان سبز با آب، نمادی از نزدیک شدن به طبیعت است. نظم طبیعت نشانه ای از خدا است. این روش مسجد به طبیعت و نظم طبیعی است. گیاهان و آب محیط زیست را احساس نرمی و کمک به وضعیت زندگی می کنند.
بدن این طرح با منحنی با چرخش شکل می گیرد که نمادی از گنبد است. گنبد نماد معماری روحانی است. در این پروژه یک پوسته از طریق چرخش و آرامش با هدایت به کیبلا می آید. این صلح یک سطح را در ابعاد 63 مترمکعب 40 متر ایجاد می کند و 99 نام خداوند (بر اساس قرآن) در 40 زبان نوشته شده است. درب مسجد توسط موراخا طراحی شده است. مناره های نمادین در کنار انجیل نشانگر ظهور مسیحیت و حرکت به آسمان است. منارکت 103 متر ارتفاع دارد آنها مراحل و آسانسورهای خود را برای رفتن به پانوراما از شهر لذت می برند.
جداسازی و هم افزایی ورودی ها، کارکرد پیچیده و جذاب پروژه را ایجاد می کند. فضاهای منطقه توالت، توالت و قفسه ها به طور جداگانه برای مردان و زنان در سطح -3.9 شکل می گیرد. مکان های plazas در هماهنگی با طرح برای حمایت از نور و هوا طبیعی برای فضاهای خدمات شکل گرفته است. عملکرد این میدان ها در سطوح و موقعیت های مختلف در ارتباط با راهروهای نفوذ، پایداری را ایجاد می کند.

مجتمع مربوط به امام مسجد در ارتباط با یکدیگر برای ایجاد حداکثر دسترسی و راحتی طراحی شده است. در این پروژه، مفهوم ساختار مشابه سایر پروژه ها نیست. در اینجا مفاهیم ساختاری و معماری برای پاسخگویی به نیازهای مختلف یکدیگر متصل می شوند. در این طرح، اندازه نهایی عناصر ساختاری از معادلات ریاضی و محدودیت های اقتصادی خارج نمی شود.

ساختار این پروژه از ترکیب دو منطق اسیر شکل گرفته است. در سطوح زیرزمینی که معموال شامل پارک ها، مغازه ها و خدمات هستند، ما مشکالت کمتری در تعیین عناصر ساختاری عمودی وجود دارد و جزئیات عناصر ساختاری از معیارهای منظمی پیروی می کنند و تنها مشکل این الگو با مشخصاتی است که از سطح بالا به پروژه مجبور شده اند .

در سطوح بالایی ما با ناحیه وسیعی مانند مناطق دعا برای مردان و زنان مواجه هستیم. این دهانه های طولانی با پرتو های طولانی پوشیده می شوند که از یک طرف آنها روی ستون های اطراف قرار می گیرند و از طرف دیگر روی یک هسته مرکزی قرار می گیرند. این هسته مرکزی باید بار منتقل شده از پرتو ها و سقف های شیب دار را تحمل کند. در سطوح بالا ارتفاع هر طبقه در نظر گرفته شده است به طوری که ارتفاع پرتو هیچ مشکلی برای عملکرد طبقه است.

Minaretsare به عنوان هسته های خالی با مقطع مربع متناوب که در طول تمام طول آنها بالا می رود در نظر گرفته شده است. لایه نهایی سقف که به دو سطح با الگوهای شعاعی تقسیم شده است با دو ماده نوری پوشیده شده و بار اصلی که در هر قطعه مثلثی پشتیبانی می شود بار برف است.

با توجه به ابعاد و تأثیر آنها در فضاها و با توجه به طراحی پایدار و اولویت بتن به مواد فولادی، عناصر فولادی با بتن جایگزین می شوند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا