طراحی مرغداری، پرورش پرندگان با نقشه اتوکد

 دانلود رساله پایان نامه معماری Brid house AutoCad Files

 طراحی مرغداری پرورش پرندگان دانلود رساله پایان نامه معماری

طراحی مرغداری دانلود رایگان نقشه اتوکد

دانلود رایگان نقشه اتوکد پلان نما برش مرغداری

به طور کلی مرغ داری ها به 3 بخش اساسی تقسیم می شوند:

  • مرغداری اجداد ومادر
  • مرغ گوشتی
  • مرغ تخم گذاری

پروسه ی بهره برداری از گوشت و تخم مرغ از مرغ اجداد اغاز میشود. مرغداریهایی که به تولید و پرورش مرغ اجداد و مادرمشغول هستنداز نظر عملکرد و ساختار کلی با مرغداریهای گوشتی و تخمگذارمتفاوت میباشند.در مرغداری اجدادعملکرد اصلی تولید مرغ و خروس هایی با نزاداصیل میباشد که تحت تاثیرات ژنتیکی میتوانند جوجهای مناسب چه برای استفادهای گوشتی و چه برای استفادهای تخمی تولید کنند.در مرغداریهای پرورش مرغ اجداد معمولا مرغ و خروس ا صلی را از ازمایشگاههای معتبر اروپا و امریکا خریداری و تکثیر میکنند.مرغ و خروس های تولید یافته به مرغداری های پرورش مرغ مادر انتقا ل پیدا میکنند.در سالن های پرورش مرغ مادر مرغ و خروس در کنار یکدیگر پرورش پیدا میکنند که حاصل ان پیدایش تخم مرغهای نطفه دا رمیباشد که به دستگاه های جوجه کشی منتقل میشوند و تبدیل به جوجه میشوند.جوجه ها بنابر نژاد مرغ مادر به دو نژاد سبک و سنگین تقسیم می شوند.نژاد سبک که از نظر جثه کوچکترهستندبه مرغداری های تخمگذاری و نژاد سنگین به مرغداری های گوشتی انتقال میابند.

 طراحی مرغداری دانلود رایگان

مرغداری مرغ اجداد و مادر

در مرغداری مرغ اجداد و مرغداریهای مرغ مادر ابعاد و اندازه های سالن اصلی پرورش با مرغداریهای گوشتی تفاوتی ندارند بلکه از نظر تعداد جوجه متفاوت هستند.در مرغداری مرغ مادر واجداد جوجه هابعد از شش ماه بالغ میشوند و تا شانزده ماهگی به تولید تخم مرغ نطفه دار می پردازند.از این رو برای هر پنج مرغ شانزده ماهه 1 متر مربع فضا در نظر میگیرند.همچنين اگر شرايط لانه از نظر كنترل عوامل مختلف مناسب باشد ميتوان تعداد بيشتري در هر متر مربع لانه درنظرگرفت .

ابعاد سالن های پرورش مرغ اجداد ومادر 14×84 میباشد.در این مرغداری ها مرغها روی کف سالن ازادانه حرکت میکنند و از قفس استفاده نمیشود. معمولا سالن ها به صورت سوله ساخته می شود.ارتفاع سقف شیب دار دو جداره ی ورق گالوانیزه که با عایق یپشم شیشه یا انواع دیگر عایقهای حرارتی پوشیده شده که در بیشترین نقطه  5/3 متر و در کناره ها 8/2 متر میباشد.

در این مرغداری ها علاوه بر استفاده ازتخم مرغ های نطفه دار برای تولید جوجه ی یک روزه از کود مرغی هم بهره برداری میکنند.ولی بر خلاف مرغداری های تخم گذاری از سیلو های انبار فضولات استفاده نمیشود و فضولات با پوشش پوشالی کف سالن آمیخته می شوند و در انتهای هر دوره پس از خروج مرغ وخروس ها به مزارع فرستاده می شوند.

طراحی مرغداری دانلود رایگان

تجهيزات مرغداری :

معمولا در اوايل زندگي براي جوجه ها از دانخوري هاي 90-100سانتي متريناوداني دوطرفه واز4-5 ماهگي به بعد از دانخوري هاي 180-200 سانتي متري استفاده ميكنند.

براي هر1000  جوجه تا 4-5 هفتگي 21 دانه خوري ناوداني كوچك بطول 90 سانتيمتر و عرض10 و عمق 6 سانتي متر و از 5 هفتگي تا هنگام كشتار جوجه ها براي هر 1000 جوجه 21 دانخوري ناوداني بزرگ به طول 180 سانتيمتر عرض 15 و عمق 10 سانت در نظر ميگيرند.

احتياجات آبخوري براي 1000 عدد جوجه به قرار زير است:

جوجه 1 روزه تا 2 هفته 10-12 آبخوري سيفوني به ‌ظرفيت 4 ليتر

جوجه 2 هفته تا هنگام فرستادن به بازار 10-14 متر آبخوري طولي يا 3-4 آبخوري دو طرفه خودكار به طول 180 سانتبمتر.

دما و رطوبت درونی سالن تحت کنترل شدید قرار دارد و به همین منظور از دو دستگاه هیتر250000 که در خارج از سالن نصب میشود استفاده میکنند تا از اکسیژن داخلی فضا برای ایجاد حرارت استفاده نشود و فقط حرارت به داخل فرستاده میشود. به فاصله ی هر 8 متر هواکش هایی روی بدنه ی سوله و در ارتفاع 80 سانتی از سقف نصب میشود و در بین هر دو هواکش یک کولر خنک کننده هوا که از سیستم پودر اب برای خنک کردن هوا و کنترل رطوبت فضا استفاده میشود در ارتفاع 1 متری از سقف نصب میشود. در قسمت جلوی سالن 40 متر مربع را از سالن جدا و در ان قسمت تجهیزات دانخوری-تجهیزات روشنای وتجهیزات نگهداری از تخمهاآماده می شود.

سیستم دانخوری از یک هوپر یا سیلوی اصلی دان با ظرفیت 300 کیلو گرم ساخته شده که مقدار خروجی ان توسط تیغه های مخصوص کنترل میشود. ارتفاع سیلو قابل تغییر بوده و متناسب با رشد گله قابل تغییر است. سرعت انتقال دان در لوله ها از 12 تا 22 متر در دقیقه متغیر است . دان ها به درون تراف (ناودانی تغذیه) ریخته میشود.طول ناودانی ها بین 2 تا 3 متر است که به صورت 4 ردیف پیوسته در تمام طول سالن چیده می شوند. غذای مرغ و خروس به وسیله ی گریلهای جداسازی جدا میشوند. در قسمت انتهایی سالن درب بزرگی برای خروج مرغ و خروس هاوتخلیه کودها وجود دارد  که  فقط در ابتدا و انتهای هردوره بازمیشود.

تفاوت اصلی سالن های مرغ اجداد و مادر با سالن های مرغ گوشتی علی رغم یکسان بودن ابعاد و اندازه ها در وجود پنجره است. درسالن ها ی نگهداری مرغ مادر و اجداد هیچ گونه پنجره ای تعبیه نمی شود زیرا نورسالن نیز باید تحت کنترل باشد و باخاموشی و روشنی های منظم بر تخم گذاری مرغ ها تاثیر می گذارد.

در طول سوله 4 ردیف لامپ در هر 2 متر تعبیه میشود و میزان نوردر ساعات مختلف متغیر  می باشد.

یک واحد ابخوری گردخودکار برای 75-100  مرغ کافی است.

برای ابخوری های کانالی برای 100_80 مرغ  یک متر مربع اختصاص دهید.

و یک واحد تغذیه لوله مانند به قطر سانتیمتربرای 25 مرغ در هر غذا خوری گردکافی است.

 طراحی مرغداری دانلود رایگان

مرغداری های گوشتی:

همان طور که قبلا ذکر شد ابعاد این سالن ها نیز 14×84 در نظر گرفته میشوند ولی از نظر تعداد جوجه دو برابر بیشتر از سالن های مرغ اجداد و مادر در ان ها جوجه ریخته می شود زیرا هر 3 ماه یک بار جوجه ها تخلیه میشوند و به بازار فرستاده میشوند  و تعداد جوجه ها براساس ابعاد یک مرغ 3 ماهه در نظرگرفته میشود. برای هر مترمربع این سالن ها 10 مرغ در نظر گرفته میشود. نژاد این مرغ هابه گونه ای است که پس از 2 ماه حدودا به وزن 2 کیلوگرم می رسند و درماه سوم وارد بازار میشوند.

طبق استاندارد كشور هلند مقدار فضاي كه براي هر جوجه در نظر مي گيرند به قرار زير است :

از 1 روزگي تا 6 هفتگي 9 تا 12 جوجه در هر متر مربع

از 6  روزگي تا 10 هفتگي 7 تا 10 جوجه

هز 10 روزگي تا 20 هفتگي 5 تا 7 جوجه

وطبق استاندارد اسراييل :

تا 6 هفتگي در هر متر مربع 15-20 جوجه

و از 6 هفتگي تا هنگام فرستادن به بازار 10 جوجه در نظر مي گيرند.

استفاده از پنجره در این سالن ها منعی ندارد ولی در روشهای مدرن پرورش مرغ حتی  به سالن های گوشتی هم توصیه میشود که برای کنترل بهینه ی حرارت داخلی(15-25 درجه سانتی گراد) از پنجره استفاده نکنند.در تابستان سرعت ورود هوا برای مرغ های گوشتی حداکثر4 مترمکعب برساعت برکیلوگرم می باشد.

 

مرغداری های تخم گذاری:

درمرغداری های تخم گذاری طول سالن کمترمی باشد ( 14×25 ) زیرادر این روش از قفس های نگهداری مرغها استفاده می شود که تا 3 طبقه روی هم قرارمیگیرند. نکته ی اصلی این نوع سالن ها روش جمع اوری فضولات ان ها با توجه به قرار گیری قفس ها روی یکدیگر می باشد  در این مرغداری ها معمولا گودالی در زیر قفس ها تعبیه میشود که محل ذخیره سازی  فضولات  میباشد .از انجاییکه در این روش کودها به صورت تر به درون محفظه میریزند از خشک کننده های کود استفاده میکنند تا گاز امونیاک بر خاسته ازکود ها بر مرغ ها اسیبی نزند و با بیل های مکانیکی مخزن ها را تخلیه می کنند.

نوع تهویه ی هوا در این روش از اهمیت خاصی بر خور دار است.زیرا که هوای محفظه های کود نباید به داخل سالن راه پیدا کند. سیستمهای تهویه باید دارای ظرفیت سرعت ورود هوا5.0 متر بر ثانیه ودر تابستان ورود هوا برای مرغ های تخم گذار به حدا اکثر10 متر مکعب بر ساعت برثانیه برای هر مرغ می رسد.

  • سوله سالن مرغداری – گاوداری – پرورش بلدرچین
  • طراحی و اجرای سالن‌های مرغداری
  • نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

قفس های مرغ های تخمگذار 4 گونه می باشد.

  • قفس های منفرد
  • قفس های ردیفی
  • قفس های کفی مسطح
  • قفس های پله ای

منابع :

ZOOTECNICA(INTERNATIONAL)  1- موسسه ي استاندارد پرورش طيور آلمان

2- پرورش طيور (نوشته ي دكتر مرادعلي زهري– انتشارات دانشگاه تهران)

3- اطلاعات معماري نويفرت

4- شركت مرغداري ايران-آلمان

5-موسسه ي پرورش طيور هلند

6-موسسه ي پرورش طيور اسراييل

_ https://www.vrayshop.ir/?p=1222 _ منبع :
نمایش بیشتر

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا