دانلود رساله و پایان نامه معماری

رساله شیرخوارگاه : مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست پایان نامه معماری

ایده های طراحی معماری برای شیرخوارگاه و كودكان بي سرپرست

پایان نامه رساله شیرخوارگاه كودكان بي سرپرست nursery

رساله شیرخوارگاه :امروزه با وجود اينكه در زمينه نگهداري از كودكان بي سرپرست و فراهم آوردن محيطي مطلوب و شاد براي زندگي آنان مطالعات و تحقيقات بسياري شده است،همچن اندر مواردي نظريه اي كه خانواده را به عنوان تنها نهاد ممكن اجتماعي قلمداد مي كند برقوت خود باقي است.اما در شرايطي كه امكان رشد كودك در محيط خانواده خود و حتي خانواده ديگري وجود ندارد بايد تمام توجه را براي فراهم كردن جانشيني قابل قبول براي خانواده متمركز كرد .

بر اساس نتايج تحقيقاتي كه انجام شده است ميتوان نتيجه گيري كرد كه بين تربيت اوليه كودك منحصراً توسط خانواده و مراكز دسته جمعي سنتي كه فضاهاي بيمارستان گونه اي را تداعي ميكنند رو ش سوميه موجود دارد و آن محيطي دوستانه و مانند خانواده و باجمعيت كم است .تطبق و تطابق هنگامي در مسير خود پيش ميرود كه نگهداري طفل به وسيله تعداد زيادي افراد مهربان صورت مي پذيرد .تحقيقات اخير نشانداده است كه مراقبت گروهي اي كه سلامت رواني كودک درآن در نظر گرفته شده باشد در ست مانند برخي محيط خانوادگي ميتواند شرايط رشد سالم كودك را فراهم كند .آن چه اهميت دارد اين است كه كودك تغذيه مرتب،كنش متقابل اجتماعي فراوان و امكاني براي كاوش و برانگيخته شدن داشته باشد و نيز نسبت مناسبي بين تعداد كودك ان و مربيان وجود داشته باشد (تقريباً يك بزرگسال در برابر هر سه كودك) تا كودك بتواند با بزرگسالان كنش متقابل داشته باشد و به او توجه شود .

فصل اول : پیشنهاد طرح

مقدمه

ضرورت انتخاب پروژه

بيان مسأله

مسئله های تحقیق

سوالات تحقیق

اهداف پروژه

فرضیات تحقیق

پيشينه تحقيق

نتيجه گيري

4-1- بررسي فضاهاي نگهداري گروهي براي كودكان

4-2 ارزش های ویژه مراکز نگهداری کودک

4-2-1- تجربه زندگي گروهي

4-2-2 برنامه ریزی متمرکز

4-2-3- محيط مناسب

4-2-4- قوانين و كنترلها

4-2-5- گروههاي همسالان

4-2-6- ارتباط با بزرگسالان

4-3- به حداقل رساندن آسيب ها در زندگي گروهي

فصل دوم

کودکان بد سرپرست

کودکان بی سرپرست

1-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان

2-1-1- ديدگاههاي موجود در سرپرستي كودك

2-2-1- خانه فرزندان

2-2- سيستم هاي مراقبتي موجود در جهان

2-2-2- شبه خانوادههايي در مجموعه هاي بزرگ

2-2-3- روش فرنچبورو

2-2-4- كيبوتسها

3-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران

3-1-1- موسسات نگهداري از كودك پيش از انقلاب

تاریخچه مجتمع خدمات بهزیستی شیرخوارگاه شبیر

فصل سوم رساله نمونه مشابه در زمینه شیرخوارگاه

1- نمونه های مشابه در جهان

3- 2 -نمونههاي مشابه در ایران

فصل چهارم برنامه فیزیکی و استانداردها

فصل پنجم: مطالعات اقلیمی

مقدمه

بررسی کلی استان و شهر تهران

فصل ششم تحلیل سایت پلان

مباني نظري عام طرح

1-1بي سرپرستي عوامل و تبعات

1-2- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه جامعه شناسي

1-3- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه روانشناسي

1-4-1- مقايسه محيط خانواده با پرورشگاه

معرفي پروژه

طراحی فضایی برای کودکان

5-1- ادراك اتفضايي كودك

5-2- كشف روابط فضايي

5- 3- بررسي علايق ذاتي كودكان در چارچوب خواستهاي جامعه و روان كودك

فصل هفتم : روند طراحی

فصل هشتم : نقشه ها- نماها- مقاطع- پرسپکتیو

منابع

ایده های طراحی معماری برای پایان نامه شیرخوارگاه كودكان بي سرپرست

Kindergarten Buildings – Nursery Designs, Architecture

پایان نامه رساله شیرخوارگاه كودكان

پایان نامه رساله شیرخوارگاه كودكان

پایان نامه رساله شیرخوارگاه 03-pajol nursery school رساله شیرخوارگاه كودكان بي سرپرست معماری رساله شیرخوارگاه دانلود رساله شیرخوارگاه ریزفضا رساله شیرخوارگاه

سایت پلان

دانلود رساله شیرخوارگاه و کودکان بی سرپرست

  • 125 صفحه فایل Word (کامل )
  • تماس:0939.831.4609

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا