دانلود رساله و پایان نامه معماری

رساله موزه فرش و پایان نامه معماری نمایشگاه فرش

دانلود رایگان رساله موزه فرش نمایشگاه فرش

موزه فرش آذربایجان Azerbaijan Carpet Museum

دانلود رساله موزه فرش : پروپوزال طراحی موزه فرش

پيشگفتار

رساله موزه فرش : ترديدی نيست كه هنر پرارج و قدمت طراحي و بافندگي قالي درايران آينه تمام نماي بخش اعظم ذوق و بينش هنري ايرانيان درطول تاريخ بوده است . امروزه نيك مي دانيم كه نخستين سرچشمه هاي هنر فرشبافي از دامان اين مرز پرگهر جوشيده و دردامان تاريخ، سراسر گيتي را از جوباره هاي پر فيض خود سيراب نموده است .

قالي ايرانی به عنوان جلوه اي از بهشت پيوندي ناگسستني با آداب ، رسوم ، فرهنگ و مذهب مردم اين ديار داشته و دارد و در طول تاريخ همگام و همراه با تحولات فرهنگي و اجتماعي مردم اين ديار باليده و رشد كرده است .

باري … دركشاكش انتخاب موضوع پايان نامه به مقاله اي از استاد يگانه هنر قاليبافي ايران ، مرحوم رسام عرب زاده در فصلنامه هنر برخوردم ؛ سوگنامه اي كه شرح مهجوري هنر قاليبافي ايران را زمزمه مي كرد ؛ كه قالي ، مادر تمامي هنرهاي سنتي اين ديار، با همه حكايت باروري وماندگاريش و حديث والاي عشق نهفته در تاروپودش اينچنين گمنام مانده است و مهجور. با مطالعه مقاله استاد موضوع فرش به عنوان محور اصلي رساله در ذهنم شكل گرفت و با نگاهي كنجكاوانه به بررسي راهكارهاي ممكن جهت حفظ و ارتقاء اين ميراث ماندگار در قالب طراحي فضاي معماري پرداختم.موزه فرشچیان در اصفهان – استامبول

 

1-   طرح مسئله و اهميت آن

2-   اهداف پژوهش

4- روش تحقيق

حوزه دوم : شناخت

بخش اول : مطالعات پايه

فصل اول : شناخت فرش

1-   تاريخچه فرش

1-1-  ديباچه

1-2-  وجه تسميه فرش ايراني

1-3-  كهن ترين نمونه قالي

1-4-  فرش ايران درعصر ساسانيان

1-5-  فرش ايران بعد ازاسلام

1-6-  تسلط مغولان وفرش ايراني

1-7-  فرش ايران درعصر تيموريان

1-8-  فرش ايران درعصر صفويه

1-9-  تسلط افاغنه وفرش ايراني

1-10-قاجاريان وفرش ايراني

1-11-فرش ايران در دوران معاصر

1-11-1-   معرفي مراكز بافت فرشهاي نفيس در ايران

1-11-1-1- مشهد

1-11-1-2- كاشان

1-11-1-3- اصفهان

1-11-1-4- كرمان

1-11-1-5- تبريز باکو

1-11-1-6- تهران

2-   گونه شناسي فرش

– گونه هاي فرش ايراني

2-1-  طبقه بندي فرش براساس سبك محلي

2-2-  طبقه بندي فرش براساس شيوة بافت

2-3-  طبقه بندي فرش براساس جنس

2-4-  طبقه بندي فرش براساس شكل هندسي

2-5-  طبقه بندي فرش براساس اندازه

2-6-  طبقه بندي فرش براساس ممتاز بافي وامور تزئيني

2-7-  طبقه بندي فرش براساس رنگ

3-   مرحله قبل از بافت فرش

3-1-     مرحله قبل از بافت فرش

3-1-1-  طراحي نقش فرش

3-1-2-كهن ترين نقش فرش ايراني

3-1-3-عناصر اصلي نقش فرش ايراني

 •  ترنج
 •  لچك
 •  حواشي

3-1-4-  نقش فرش ايراني

1-   نقش شكسته

2-   نقش گردان

شناخت ابزار بافت قالي11

3-2-1- ابزار بافندگي ورفوگري

3-2-2-  دستگاههاي قالي بافي 12

3-2-2-1- اجزاء دار قالي

3-2-2-2- انواع دارقالي

3-2-2-3- دارهاي افقي

3-2-2-4- دارهاي عمودي

3-2-     تهيه مواد ومصالح اوليه بافت فرش

3-3-1-  عناصر اوليه بافت فرش

3-3-2- پشم

3-3-2-1- شستشوي پشم

3-3-2-2- شماره بندي پشم

3-3-3- كرك

3-3-4- پنبه

3-3-5-ابريشم

3-3- عناصراصلي در بافت فرش

3-4-1-  تار

3-4-2- پود

3-4-3- خامه

3-4- رنگ ورنگرزي درفرش

3-5-1- پيشينة تاريخي رنگرزي درهنرهاي ايراني

3-5-2-رنگ هاي طبيعي

3-5-3-     دندانه دادن

 •  دندانه گياهي
 •  دندانه اسيدي
 •  دندانه فلزي

3-5-4- بررسي چند نمونه از رنگ هاي طبيعي

3-5-5-  رنگ هاي شيميايي

 • رنگهاي جوهري
 • رنگهاي دانه اي

4-   مرحله بافت فرش 16

4-1-  گره وانواع آن

 • گره تركي (گره متقارن)
 • گره فارسي (گره نامتقارن)
 • گره جفتي (گره تقلبي)
 • گره كمانشي (بي گره بافي)
 • گره تك تاري
 • گره آويز
 • گره دورنگ

4-2- بررسي دوگره فارسي وتركي

4-3- رجشمار در فرش

5- مرحله بعد از بافت فرش

5-1- تكميل

5-2-شستشو

5-3- پرداخت

5-4- داركشي

فصل دوم : بررسي نقوش پايه در فرش ( اسليمي )

1- ديباچه

2- تاريخچه شكل گيري وتكوين اسليمي

3- تاريخچه شكل گيري نقوش اسليمي در ايران

4- نقوش اسليمي از تولد تا بلوغ

5- بررسي تجريدي ساختار اسليمي

6- انواع طرحهاي اسليمي

6-1-  طرحهاي اسليمي

6-2-  طرحهاي ختائي

6-3-  گلهاي شاه عباسي

6-4-  سبك شناسي طرحهاي قالي (ويژگيهاي طرحهاي اصلي)

7-5-1- طرح ابنيه وآثار اسلامي

7-5-2- طرح شاه عباسي

7-5-3- طرح اسليمي

7-5-4- طرح افشان

7-5-5- طرح اقتباسي

7-5-6- طرح نقشه بندي

7-5-7- طرح بته اي

7-5-8- طرح درختي

7-5-9- طرح تركمني

7-5-10-  طرح شكارگاه

7-5-11- طرح گلداني

7-5-12- طرح محرمات

7-5-13- طرح ماهي درهم

7-5-14- طرح محرابي

7-5-15- طرح هندسي

7-5-16- طرح ايلياتي

7-5-17- طرح تلفيقي

7-اسليمي وعرفان (وحدت معنوي هنرها)

8- اسليمي و فرهنگ

9-اسليمي و رنگ

10- اسليمي و همنوايي با موسيقي

11-اسليمي و شعر

12-اسليمي وهنرهاي كتيبه نگاري وخوشنويسي درايران

پي نوشت فصل دوم

فصل سوم : مطالعات شناخت موزه

1-شناخت مفهوم موزه

1-1-ريشه كاوي ومعنا شناسي واژه موزه

1-2-موزه در فرهنگ نامه ها

 

2- تاريخچه موزه در ایران و جهان

2-1-  تاريخچه موزه درجهان

2-1-1-نهادينه شدن موزه هادرجهان

2-2-تاريخچه موزه درايران

2-2-1-نهادينه شدن موزه درايران

موزه همايوني.

موزه ملي.

موزه دانشكده افسري.

موزه هنر و صنايع .

موزة مردم‌شناسي تهران.

موزه‌هاي بقاع متبركه

تأسيس موزه ايران باستان

3- انواع موزه ها

3-1-  موزه هاي تاريخي

1. موزه‌هاي اماكن باستاني

2. موزه‌هاي انسان‌شناسي (مردم‌شناسي)

3. خانه‌هاي تاريخي و مسكن شخصيتهاي معروف فرهنگي، هنري و سياسي تاريخچة علوم مختلف

4.تاريخچة علوم مختلف

3-2-  موزه هاي هنري

3-3-  موزه هاي علمي

3-4-  موزه هاي فضاي باز

3-5-  كاخ موزه ها

3-6-  موزه هاي علوم وتاريخ طبيعي

3-7-  موزه هاي محلي يا منطقه اي.

پي نوشت فصل سوم

تصاویر زیبایی از موزه فرش ایران :

09-national-carpet-museum-iran

10-national-carpet-museum-iran

11-national-carpet-museum-iran

012-national-carpet-museum-iran

13-national-carpet-museum-iran

14-national-carpet-museum-iran

15-national-carpet-museum-iran

16-national-carpet-museum-iran

17-national-carpet-museum-iran

18-national-carpet-museum-iran

 

 • سایت پلان موزه فرش ایران
 • کانسپت موزه فرش تهران
 • دانلود رایگان رساله کامل و مطالعات موزه فرش
 • رساله موزه فرش دستباف ایرانی

دانلود رساله موزه فرش

 • 150 صفحه فایل Word (کامل)
 • تماس:0939.831.4609

پرداخت آنلاین و دریافت لینک دانلود در ایمیل

نمایش بیشتر

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشین. من فایل رو باز کردم میخوام در قسمت نمونه مشابه ها، یک نمونه خودم اضافه کنم
  اگر برای شما ارسالش کنم، میتونید توضیحات اش رو کامل کنید و برام بفرستید ؟

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا