نمونه سوال فرست فرند first friends 3 : درس های 1 تا 5

نمونه سوال فرست فرند first friends 3 : درس های 1 تا 5

کتاب first friends 3 به فارسی فرست فرندز دارای 10 درس است. این سری سواالات شامل سوال از 5 درس اول (units 1,2,3,4,5) کتاب فرست فرند 3است.
سوالات شامل سوال دیکتیشن(dictation) یا املای لغات می باشد که بااستفاده از جای خالی در کلمات و همچنین انتخاب گزینه ی درست از جدول این بخش از مهارت زبان آموزان را می سنجد.
همچنین سوالات شامل نکات گرامری کتاب می باشد. شامل پرسش و پاسخ وانتخاب گزینه ی درست از جدول و کامل کردن جملات می باشد که از این طریق دانش زبان اموزان در زمینه ی لغت و درک مطلب و نکات گرامری کتاب آزموده می شود.
در پایان سوال از حروف الفبا .حروف بزرگ و کوچک و روزهای هفته سوال درج شده است.

سوالات شامل سه صفحه می باشد.

نمونه سوال فرست فرند first friends 3 : درس های 1 تا 5

first friends 3

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا