نمونه سوال فمیلی پنج: درس چهار، پنج، شش

نمونه سوال family 5: units 4,5,6

دانلود نمونه سوال فمیلی فرندز Family and friends 5

کتاب ) Family and friends 5فامیلی اند فرندز 5 (دارای 14 درس است. این سری سوال شامل دروس ( 4 و 5 و6) می باشد.

سوالات دارای یک لسنیگ ( Listening)در ابتدای سری سوال است. از لسنیگ خود کتاب فامیلی 5 استفاده شده است.همچنین این مجموعه سوال شامل سوالات چهار گزینه ایی است که از این طریق دانش زبان اموزان در زمینه ی گرامر سنجیده می شود. جمله سازی با کلمات بهم ریخته هم به همین منظور در سوالات وجود دارد.

در زمینه ی درک مطاب و سنجش دامنه ی لغات استفاده از یک متن ریدینگ ( Reading)درپایان سوالات و پرسش و پاسخ در مورد متن ریدینگ و همچنین جای خالی و جای گزینی لغات درست از سوالاتی است که به این منظور در این مجموعه قرار گرفته.

  • سوالات شامل شش صفحه می باشد.
  • سوالات شامل پاسخنامه است.

نمونه سوال فمیلی پنج: دروس چهار، پنج، شش

family 5: units 4,5,6

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا