بهترین نمونه سوال فرست فرند یک : درس های 1 تا پنج

نمونه سوال فرست فرند یک قسمت اول 1 First friends
کتاب فرست فرند 1 First friends شامل ده درس است. این سری سوال، شامل دروس یک، دو، سه، چهار، پنج (Units 1, 2, 3, 4, 5) است.

سوال شامل مجموعه تصاویر مرتبط با کتاب است و از طریق این تصاویر، دانش کودکان را در زمینه های الفبای انگلیسی، صدای الفبا، خواندن لغات، و نگارش (املا) به صورت جا اندازی حروف الفبا می سنجند. همچنین سوال شامل: شمارش اعداد به صورت قرار دادن در جدول و جاهای خالی میباشد.

[/box]

خرید بهترین نمونه سوال فرست فرند یک : درس های 1 تا پنج

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا