دانلود رساله نظام مهندسی | پایان نامه معماری

دانلود رساله نظام مهندسی پایان نامه معماری

دانلود رساله نظام مهندسی

مقدمه

معماری فراتر از اندیشه معاصر، با مصالح و ابزار نوین خود جنبه های نوین از درک فضا و زیبایی شناسی و خلاقیت را هدیه می کند، شاید در ذات این معماری به مانند یک نشانه، نرسیدن به معنا نهفته باشد. در فضای ابهام آلود این معماری، معنایی قراردادی و تحمیلی قرار دارد شبیه یک شهر، وقتی این معماری خاص است که آن معنا شبیه یک شهر ویرانه باشد. یعنی تمام قراردادهایش از بین رفته و به ویرانه هایی که فقط شالوده اصلی آن قابل شناخت و کشف است، شبیه شده باشد این شالوده اصلی موقعی کشف می شود که شکسته و راه عدم در پیش گرفته باشد.دراین رساله که بانام نظام مهندسی در پی شدن تهیه گردید بنابرآن نهاده شد که تمام مطالب ذکر شده در آیین نامه ها و اهداف سازمان لحاظ گردید و ما در طراحی فقط به مشخص کردن فضاهای لازم جهت فعالیت ها ی جدید می پردازیم مثلا فضای مربوط به ارجاع کار به دفاتر را حذف وفضاهای مربوط به نظارت عالیه پلیس ساختمان رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی فضاهای آموزشی ، توسعه فرهنگی فضای جهت ایجاد ارتباط بیشتر با صنعت و …. را معین و مشخص نمودیم.این مرحله نشان میدهد که نیازهای مشتری و رضایت او چقدر برای معماری ایرانی بااهمیت است . دستورالعملی که دراین بخش اشاره شد، نشان میدهد که درفرایند معماری ، ارباب رجوع (استفاده کننده) یکی از نقش های کلیدی را درسیستم ایفا می کند (vakili. etal . 2006).انعطاف پذیری : درمعماری بومی هدف درک روح و مکان است نه خود آن .سازمانهایی مانند پلیس ساختمان ، یا دستگاه های نظارتی درامر ساخت و ساز دراجرای ساختمان براساس ویژگی های طراحی پایدار نظارت کامل داشته وبرخورد قاطع درصورت عدم رعایت اصول داشته باشند (مانند پلمپ کردن ساختمان ، تخریب و…)ازطریق انتخاب عامل چهارمی که برنحوه اجرای این نکات وراهکارهای ابتکاری نظارت داشته باشد. همچنین توجه به مدیریت انرژی انسانی درامر ساختمان سازی ازطرح تا انتهای اجرا و تایید طراح ها بخصوص درزمینه ویژگی های طراحی پایدار از طرف این دستگاه های نظارتی (مثلا عامل چهارم) و همچنین صدور شناسنامه برای ساختمان هایی براساس توجه به این معیارهای طرح شده بعداز کنترل های دقیق .

پروژه پایانی جهت دریافت مهندسی تکنولوژی معماری

 

فهرست رساله سازمان نظام مهندسی

صفحه
مقدمه

چکیده

فصل اول : معرفی مطالعات اقلیمی

فصل دوم : نظام مهندسی چیست؟

2-1-آشنایی با سازمان نظام مهندسی

2-2-فعایت‌های واحدهای استانی

2-3-قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

2-4-فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی

2-5-فصل دوم: تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان

2-6-فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی

2-7-فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان

2-8-فصل پنجم: آموزش و ترویج

2-9-فصل ششم: متفرقه

2-10-آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

2-10-1-فصل اول: کلیات

2-10-2-فصل دوم: پروانه اشتغال به کار مهندسی،حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

2-10-3-فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

2-10-4-فصل چهارم: نظارت و کنترل ساختمان

2-10-5-فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

2-10-6-فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی

2-10-7-فصل هفتم: هیات عمومی

2-10-8-فصل هشتم: شورای مرکزی

2-10-9-فصل نهم: رئیس سازمان

2-10-10-فصل دهم: مقررات متفرقه

فصل سوم : نمونه مشابه

3-1-نمونه ایرانی

3-1-1-معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

3-2-نمونه خارجی

فصل چهارم: مبانی نظری

4-1-نظام مهندسی در پی شدن

4-2-استفاده از معماری پایدار در طراحی بنا

4-2-1-معماری پایدار ، تعاریف و مفاهیم

4-2-1-1-اصل اول : حفاظت ازانرژی

4-2-1-2- اصل دوم : کار بااقلیم

4-2-1-3-اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید

4-2-1-4-اصل چهارم: احترام به سایت

4-2-2-اصول طراحی پایدار

4-3-معماری پایدار چیست؟

4-3-1-مرحله صرفه جویی در منابع (Economy of resources)

4-3-2-مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی (Life cycle Design)

4-3-3-مرحله طراحی برای انسان (Humane Design)

4-3-4-نمونه معماری پایدار : برج هرست (Hearst tower)

4-4-طبیعت معنادار در معماری

4-5-طراحی اقلیمی

4-5-1-خودبسندگی استفاده از مصالح بومی (بوم آورد)

4-5-2-پرهیز از بیهودگی (قناعت)

4-6-مراحل طراحی و طراحی انسان

4-7-پایایی بنا

4-7-1-واحد مدول (پیمون)

4-7-2-نیارش (استحکام ساختار)

4-8-اهداف طراحی پایدار محیطی و ارائه پیشنهادهای موردی

4-9-ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن ویژگی های توسعه وطراحی پایدار در امر ساخت وساز

4-10- روند طراحی

4-11-عکسهای حجم های اولیه

فصل پنجم: تحلیل سایت

5-1- توپوگرافی و تحلیل سایت پروژه ما

5-2-تحلیل سایت

5-3-عکسها

5-4-نکات اقلیمی

فصل ششم : برنامه فیزیکی طرح

6-1-خواسته های طرح:

6-2-ریزفضاهای سازمان نظام مهندسی(ساختمان)

6-2-1-گام اول :فضاها و سرانه های

6-2-2-گام دوم :روابط فضاها

6-3-نقشه ها

منابع و ماخذ

فیلم معرفی معروف ترین ساختمان ها و مجموعه های اداری جهان

 

دانلود رساله ساختمان نظام مهندسی

  • 160 صفحه فایل Word (کامل )
  • تماس:0939.831.4609

دانلود رساله ساختمان نظام مهندسی – 3 مگابایت

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا