آموزش کتاب First friends 3 به همراه انیمیشن با زیرنویس انگلیسی

آموزش first friends 3

کتاب فرست فرندز سه (First friends 3) ، در واقع تکمیل کننده فرست فرندز دو (First friends 2) است.

 • یادگیری روزهای هفته.
 • آشنایی با صفات ملکی my, your, our, her, his,…
 • یادگیری سؤالات بسیار کاربردی با What٫who,where,How many…. و جواب دادن به آنها.
  صحبت‌کردن راجع به مهارت ها I can/ I can’t….
 • یادگیری افعال بسیار کاربردی have/ has/ like,….
 • همچنین یادگیری منفی کردن افعال (Don’t Like)
 • یادگیری افعال to be .
 • جمله سازی بااین افعال، سؤالی کردن و ….
 • آشنایی با شغل ها و حرفه ها….
 • آشنایی با ضمائر فاعلیHe, she, I, you, they, we
 • صحبت کردن راجع به احساسات(گرسنگی، تشنگی، گرما،سرما، ناراحتی، خوشحالی و…)
 • تقویت هر چهار مهارت (Reading, listening, speaking,writing)
 • استفاده از شعر جهت لذت بردن زبان آموز از فرایند یادگیری.
 • زمان دوره: 5 ساعت
 • سطح آموزش: متوسط
 • نوع محتوا: ویدئو آموزشی

نمونه تدریس آموزش فرست فرند 3 (دو صفحه اول کتاب)

آموزش کتاب فرست فرندز سه

First friends 3

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا