رساله خانه سالمندان | سرای سالمندان

رساله خانه سالمندان پایان نامه معماری + دانلود نقشه اتوکد رایگان

رساله خانه سالمندان پایان نامه معماری + دانلود نقشه اتوکد رایگان

 

نقشه – فایل اتوکد سرای سالمندان

دانلود رایگان خانه سالمندان نقشه اتوکد

دانلود رایگان خانه سالمندان نقشه پلان سایت پلان اتوکد

دانلود رایگان خانه سالمندان نقشه پلان معماری سایت پلان اتوکد

دانلود رایگان خانه سالمندان نقشه پلان معماری سایت پلان اتوکد

دانلود رایگان خانه سالمندان نقشه پلان معماری برنامه فیزیکی

دانلود رایگان خانه سالمندان نقشه پلان معماری برنامه فیزیکی


پروژه طراحی معماری: خانه سالمندان

مقدمه :

افزایش متوسط طول عمرانسان وهمچنین افزایش جمعیت سالمندان وشرایط ،مشکلات و مسائل ونیازهای روحی وجسمی سالمندان ازیک طرف وازطرف دیگر عزت واحترام سالمندان درجامعه ومسائل ومشکلات اجتماعی جدید که برزندگی خانواده ها سایه افکنده، دست به دست هم داده اند و می طلبد که راهکارها وچاره ای برای گذراندن زندگی این قشرارزشمند اجتماعی که روزی سواربرمرکب زندگی بوده وچرخه اجتماعی وفرهنگی جامعه را پیش می برده اند اندیشیده شود. لذا باتوجه به ماهیت معماری انتظارمی رود که در رابطه با سالمندان راهکار ارائه نمایند وآن هم راهکارو طراحی که سالمندان رابه آسایش برساند و آنها رامنزوی وکنارنگذارد. این عوامل موجب گردید که طراحی سرای سالمندان کرمانشاه به عنوان پایان نامه انتخاب گردید که دراین راستا ابتدا به مسائل ومشکلات سالمندان، مبانی طراحی معماری سرای سالمندان ونهایتاً به ارائه طرح معماری بینجامد، که درخوراستفاده و زندگی سالمندان بوده ومشکلات آنان را به حداقل برساند.

01: سالمند و سالمندی

– سرای سالمندان

1-1- طرح مساله:
1-1-1-سالمندان و وضعيت فعلي:
1-1-2- بحران سالمندي

نگرش به خانه سالمندان ازدیدگاه طراح :

1-3- 1  پيدايش خانه هاي سالمندان :

 1. – اهداف پژوهش :
 2. – اهداف و راهکارها:
 3. – تعیین اهداف:
 4. – راهکارها :

2-3- 1 پيدايش خانه هاي سالمندان در ایران:

دسته بندی سالمندان:

1- 4 -1 نظريه افلاطون و ارسطو درباره سالمندي :
1-4-2- نظریه قرآن در مورد سالمندی1 :
احترام به والدين از نظر قرآن:
احترام به والدين سالمند از نگاه قرآن:
سالمندي از ديدگاه قرآن:
ارذل العمر :
رفتار ظالمانه با والدين:
1-5- لزوم ايجاد خانه هاي سالمندان در ايران:
1-6- ساختار جمعيت و مسائل اجتماعي ، اقتصادي سالمندان :
متوسط عمر در جهان:
جمعيت سالمندان در جهان 1:
جمعيت سالمندان در ايران:

1-7- مسائل اجتماعي ، اقتصادي سالمندان
وضعيت اشتغال سالمندان:
اشتغال و رفاه اجتماعي سالمندان:
سطح سواد سالمندان در كشور:
1-8- ويژگي هاي جسمانی ، رواني ، احساسي و شخصيتي سالمندان 1 :

9-1- دوران گریز ناپذیر سالمندی :

10-1- تعریف پیری:

11-1 دسته بندی سالمندان :

12-1 – ویژگیهای دوران سالمندی :

13-1- ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان :

14-1- بیوگی وتفاوت های جنسی :

02- برسی نیازها، ویژگی فیزیکی – روانی سالمندان

2-1- نیازهای سالمندان :

2-1-1- احتیاجات عاطفی :

2-1-2- احتیاجات معیشتی :

2-1-3- احتیاج به تفریح :

2-1-4- احتیاج به شرکت در زندگی اجتماعی :

2-1-5- امنیت :

2-2- بیماری های شایع در سالمندان :

2-3- ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان :

2-4- روانشناسی سالمندی :

2-4-1- تغییرات بدنی :

2-4-2- تغییرات ذهنی و هوشی :

2-4-4- تغییرات اجتماعی:

2-5- بهداشت روانی سالمندان :

2-6- نیازهای جسمانی سالمندان :

03- مبانی نظری طرح خانه سالمندان

3-1- حرکت و پویائی :
3-2- حرکت از نگاه فلسفه :
3-3- حرکت از دیدگاه معماری :
3-3-1 راه :
3-3-2 مسیر رسیدن به بنا :
3-3-3 توجه به نیروی احساس در القائ حرکت :
3-4- مصادیق معماری حرکت :
3-5- پویایی در ریتم یا ضرب آهنگ :
3-6- بررسی راههای نیل به اهداف مبانی نظری طرح در پروژه :
3-7- بیونیک

04- برنامه فیزیکی خانه سالمندان

4-1 برنامه فیزیکی طرح
4-2-1 توصيه هاي طراحي آسايش حرارتي و برودتي سالمندان:
4-2-2 توصيه طراحي استفاده از نور طبيعي و مصنوعی
4-2-4 توصیه طراحی رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاي عملكرد بينايي در سالمندان :
4-2-5 توصيه هاي طراحي و نكات فضايي:
4-3- رهنمود هاي طراحي معماري خانه هاي سالمندان :
4-3-1 ورودي اصلي:
4-3-2 – هال ورودي:
4-3-3- اتاق نشيمن:
4-3-4 – كتابخانه:
4-3-5 – اتاق هاي غذاخوري:
4-3-6- آشپزخانه:
4-3-7- اتاق خواب کودک :
4-3-8- اتاق كاركنان:
4-3-9- اتاق مديريت:
4-3-10- اتاق هاي درماني و توانبخشي :
4-3-11- اتاق بستري
4-3-13- انبار وسايل :
4-3-14- سرويس هاي بهداشتي:
4-3-15- حمام:
4-3-16- آسانسور:
4-3-17- پلكان:
4-3-18- راهروها:
4-3-19- باز شوها:
4-3-20- تراس
4-3-21 – محوطه باغباني:
4-3-22 – مبلمان و اثاث ثابت
4-3-23 – كفپوش
4-3-24- نرده هاي كمكي:
4-3-25- نشانه ها:

05- بررسي چند نمونه خانه سالمندان

5-1- بررسي چند نمونه خانه سالمندان در جهان 1 :
5-1-1 – خانه سالمندان در حاشيه دريا (ساحل نيوجرسي):
5-1-2 – اقامتگاه سالمندان « ميدوويو » (كانكاكي، ايلينويز):
5-2- بررسي چند نمونه خانه سالمندان در تهران 1 :
5-3جمع بندی مطالعات موردی خانه سالمندان

4-5- بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران :

4-5-1- آسایشگاه زعفرانیه :

4-5-2- آسایشگاه دادخواه :

4-5-3-  آسایشگاه  مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان فرزانگان:

4-5-4- اسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک :

 

06- روند طراحی آسایشگاه سالمندان

6-7- روند طراحي

6-7-1- سايت

6-7-2 – بخش آسايشگاه:

6-7-3 – بخش فرهنگي مجموعه:

6-7-5- بخش اداري:

6-7-6- تاسيسات:

6-8 اسکیس های اولیه

07 – تاسیسات و سازه

 

08 : مبانی طراحی معماری خانه های سالمندان

8-1-1- کلیات :

8-2- مکان یابی مناسب برای خانه سالمندان :

8-3- جهت گیری مناسب :

8-3-1- ورودی اصلی :

طراحی برای ورودی اصلی :

 • 8-3-2- هال ورودی :
 • 8-3-3- اتاق نشیمن :
 • 8-3-4- کتابخانه :
 • 8-3-5- اتاق های غذاخوری :
 • طراحی اتاق های غذا خوری:
 • 8-3-6- آشپزخانه :
 • طراحی آشپزخانه :

8-3-7- اتاق خواب :

پنجره در اتاق خواب :

روشنایی ورنگ آمیزی اتاق خواب :

وسایل مورد نیاز در اتاق خواب سالمندان:

 • تختخواب :
 • کمد :

میز کنار تختخواب :

امکانات آشپزی و شستشو :

8-3-8- اتاق کارکنان :

8-3-9- اتاق مدیریت :

8-3-10- اتاق های درمانی و توان بخشی :

8-3-11- اتاق بستری :

8-3-12- رختشویخانه مرکزی :

 

09- توصیه های طراحی براساس احساسات مشترک در میان سالمندان :

9-2- توصیه های طراحی آسایش حرارتی و برودتی سالمندان :

9-3- نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان :

9-3-1- توصیه های طراحی برای استفاده از نور طبیعی:

9-3-2- توصیه های طراحی برای استفاده از نور مصنوعی :

9-4- رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان :

9-4-1- توصیه های طراحی رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان :

9-5- توصیه های طراحی و نکات فضایی :

 

10- ضوابط و دستورالعملهای تأسیس و راه اندازی مرکز نگهداری سالمندان

10-2- ضوابط طراحی انبار و سرویس بهداشتی :

10-2-1- انبار وسایل :

10-2-2- سرویس های بهداشتی :

10-2-3- حمام :

10-3- ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان :

10-3-1- آسانسور :

10-3-2- رامپ و سطوح شیب دار:

10-3-3- پلکان :

10-4- راهروها :

10-5- بازشوها :

10-5-1- درها :

10-5-2- پنجره ها :

طراحی پنجره ها :

10-6- تراس :

10-6-1 تراس های خصوصی :

10-6-2- تراس های مشترک :

طراحی تراس ها :

10-7- محوطه باغبانی :

10-8- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان:

10-9- مبلمان و اثاث ثابت :

10-10- کفپوش :

طراحی کفپوش های مناسب :

10-11- نرده های کمکی :

10-12- نشانه ها :

10-13- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه های سالمندان :

10-14- سالن اجتماعات و ضوابط آن :

10-14-1- ضوابط طراحی و روابط سالنهای اجتماعات :

10-14-2- صندلیها و نحوه انتظام صندلیها در سالن :

10-14-3- شیب کف سالن :

10-14-4- شرایط سالن برای معلولین :

10-14-5- راهروهای آمفی تئاتر:

10-14-6- ورودی و خروجی های آمفی تئاتر:

10-14-7- سالن انتظار :

10-14-8- سن :

10-14-9- اتاق پروژکتور

10-14-10- سرویسهای بهداشتی :

10-14-11- نکات ایمنی :

 

 

برای دریافت “پایان نامه خانه سالمندان” اتوکد پلان نما برش اتوکد پوستر فتوشاپ پروژه تماس بگیرید:

دانلود رساله پایان نامه خانه سالمندان
Nursing Home Helped Novara, Italy

دانلود رساله پایان نامه خانه سالمندان

دانلود رساله پایان نامه خانه سالمندان

دانلود رساله پایان نامه خانه سالمندان
Nursing Home in Baños de Montemayor

دانلود رساله پایان نامه خانه سالمندان

دانلود رساله پایان نامه خانه سالمندان

دانلود رساله پایان نامه خانه سالمندان

دانلود رساله پایان نامه خانه سالمندان

 

دانلود رساله خانه سالمندان

• 270 صفحه فایل Word (کامل)
• تماس:0939.831.4609

دانلود رساله خانه سالمندان – 1 مگابایت

نمایش بیشتر

‫7 دیدگاه ها

 1. سلام.من رساله ی سالمندان شما را دانلود کردم ولی برای باز شدن نیاز به پسورد می خواهد پسورد را نمی دانم لطفا راهنمایی کنید.

 2. سلام
  من رساله شما را دانلود کردم. برای دریافت فایل های اتوکد باید مبلغی علاوه بر 25 تومان واریز نمایم؟

  25 تومن برای رساله واریز کرده بودم.

  ممنون

 3. سلام . این رساله برای کارشناسی ارشده ؟

 4. سلام.من رساله ی سالمندان شما را دانلود کردم ولی برای باز شدن نیاز به پسورد می خواهد پسورد را نمی دانم لطفا راهنمایی کنید.

 5. سلام.
  داخل ایمیلی که براتون اومده، لینک دانلود و پسورد هست. لطفا دوباره با دقت نگاه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا